Opis programu
 
PROMOCJA rabat 50%

50% rabatu na program TachoAnalizer

(dot. licencji na drugie stanowisko)

info:
091 483 70 70, 091 482 32 32


UWAGA masz Pytania

Nasi specjaliści odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w doborze odpowiedniej wersji programu.

info:
091 483 70 70, 091 482 32 32


UWAGA

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń do pobierania danych z tachografu cyfrowego, oprogramowania, map i książek, nawigacji oraz innych nowości w dziedzinie transportu.

Wszystko dostępne w sklepie internetowym
.

SKLEP INTERNETOWY

Sklep internetowy firmy NET POLSKA dla branży transportowej, logistycznej oraz spedycyjnej.
 
   1. Jak działa TachoAnalizer ?
W programie TachoAnalizer proces odczytu i analizy danych został zoptymalizowany pod kątem użytkownika co nie wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony obsługi. Możliwość ta daje poczucie komfortu pracy z programem nawet osobom nie posiadającym dostatecznej wiedzy na temat tarcz, przepisów czy obsługi komputera.

Idea pracy z programem polega na:

1. instalacja, wprowadzenie danych firmy, kierowców oraz pojazdów
(URUCHOMIENIE),
2. wprowadzeniu danych z tarcz do programu - SKANOWANIE,
3. uzupełnieniu danych i naniesieniu niezbędnych poprawek - EDYCJA DANYCH,
4. sprawdzeniu danych pod katem przepisów - RAPORTY PRZEKROCZEŃ,
5. dodatkowe funkcje - RAPORTY EWIDENCJI i DOKUMENTACJI.

URUCHOMIENIE  

Uruchomienie programu jest czynnością jednorazową wykonywaną przed rozpoczęciem pracy z programem i polega na zainstalowaniu programu na komputerze, wprowadzeniu danych firmy, danych kierowców i pojazdów. Proces instalacji oprogramowania rozpoczyna się automatycznie po włożeniu płyty instalacyjnej do napędy CD-ROM i nie wymaga od obsługi żadnych dodatkowych czynności. Program sam instaluje niezbędne składniki po czym informuje obsługę o zakończeniu procesu. Podczas pierwszego uruchomienia po dokonaniu aktywacji programu wprowadzamy dane firmy a w oknie głównym programu za pośrednictwem menu DANE wprowadzamy dane kierowców i pojazdów. Po zakończeniu wstępnych czynności przygotowawczych program jest gotowy do pracy. Możemy wykonywać raporty DOKUMENTACJA, dodawać dni wolne, wprowadzać i analizować dane z tarcz.

SKANOWANIE  

Skanowanie odbywa się automatycznie po naciśnięciu jednego klawisza. Dodatkowym atutem jest możliwość wcześniejszego ustawienia nazwiska kierowcy, nr rejestracyjnego pojazdu oraz daty pierwszej skanowanej tarczy.

Program umożliwia dwa systemy skanowania: skanowanie z edycją danych oraz skanowanie do "schowka".

Skanowanie do "schowka" Polecane dla firm w których skanowanie i edycja odbywa się na dwóch różnych stanowiskach lub w przypadku gdy obsługa ma mało czasu i często musi przerywać pracę (np. sekretarka)

Skanowanie do "schowka" wykonujemy odznaczając pole wyboru "Wczytaj pierwszą tarczę po skanowaniu".

Po naciśnięciu klawisza skanuj wszystkie zeskanowane tarcze zostają zapisane do bazy danych i otrzymują status CZERWONY. Ponownie skanujemy kolejne partie tarcz. W dowolnej chwili lub na innym stanowisku możemy otworzyć tarcze i przejść do edycji danych oraz je zapisać do bazy (status ZIELONY). Obsługa nie musi pamiętać, które tarcze zostały zeskanowane a które przeanalizowane. Jest to nowa funkcja niedostępna w innych programach. Podając daty skanowanych tarcz i korzystając z raportu ciągłości tarcz możemy w dowolnym momencie sprawdzić których tarcz dla których kierowców i z jakiego okresu brakuje w systemie (nie zostały zapisane).

Skanowanie z edycją danych

Polecane dla firm w których analiza danych z tarcz odbywa się na bieżąco lub jest wyznaczona osoba do tego celu.

Skanowanie wykonujemy w podobny sposób ale zaznaczając pole wyboru "Otwórz pierwszą tarczę po skanowaniu".

Po zeskanowaniu pierwsza z tarcz zostaje otwarta w oknie edycji gdzie dokonujemy uzupełnienia danych (wpisujemy km początkowe i końcowe z tarczy) oraz zapisujemy tarczę do bazy (otrzymuje status ZIELONY). Program został tak zoptymalizowany że zapisanie pierwszej tarczy powoduje jednoczesne otwarcie kolejnej zeskanowanej tarcz w oknie edycji co zdecydowanie skraca czas pracy.

Pobieranie danych z karty chipowej i tachografu cyfrowego   
Pobieranie danych z karty chipowej odbywa się za pomoca czytnika kart inteligentnych typu SCR 331. Naciśnięcie klawisza pobierz dane z karty lub wybranie pozycji w menu powoduje otwarcie okna poboru. Po włożeniu karty, w oknie tym należy wybrać z listy czytnik. Program pobierze dane karty - nr, imie i nazwisko.... Następnie za pomocą jednego klawisza importujemy dane z karty do komputera. W oknie znajduje się lista aktywności kierowcy z danym pojazdów. W przypadku braku pojazdu istnieje możliwość szybkiego dodania go do listy.
Wszystkie pobrane dane są automatycznie zapisane do bazy danych i otrzymują status ZIELONY.

Obsługa tachografów cyfrowych dostępna jest dla urządzeń:

- TachoDrive - firmy MATT
- OPTAC - firmy Stoneridge
- import plików z pozostałych urządzeń

Pozwala na odczyt i przenoszenie danych z tachografów cyfrowych do komputerów PC oraz zapisania ich do bazy danych.

EDYCJA DANYCH  

Edycja danych w przeciwieństwie do innych programów odbywa się na jednym ekranie co nie wymaga od obsługi przechodzenia na kolejne okna czy zakładki w celu dokonania zmian na tarczy. Ekran podzielony jest na cztery obszary:

Obszar tarczy:
Gdzie widoczna jest zeskanowana tarcza wraz z zaznaczonymi stanami aktywności kierowcy. W tym obszarze jeśli zachodzi konieczność możemy dokonać zmian : dodawać zdarzenia, usuwać zdarzenia, zamieniać zdarzenia, zmieniać czas zdarzeń, modyfikować godzinę rozpoczęcia pracy, zmieniać piki drogi. Możliwe widoki to : obraz tarczy, podgląd zdarzeń, podgląd drogi. Istnieje możliwość dowolnego zmieniania rozmiaru podglądu.

Obszar drogi:
Gdzie widoczny jest przebieg drogi kierowcy. Umożliwia szybkie wykrycie dorysowanych pików drogi przez kierowcę. W tym obszarze mamy do dyspozycji takie same możliwości jak w obszarze tarczy ( zmiana zdarzeń, modyfikowanie pików itp.)

Obszar tabeli zdarzeń:
Gdzie widoczna jest tabela zdarzeń w której widoczne są : nr zdarzenia, czas rozpoczęcia, czas zakończenia, czas trwania, rodzaj zdarzenia, pojazd oraz km początkowe i końcowe. W przypadku wykrycia przekroczeń na tarczy zdarzenia których te przekroczenie dotyczy jest oznaczone czerwonym paskiem z lewej strony. W tabeli możemy dokonać zmian poszczególnych zdarzeń jak w obszarze tarczy i dodatkowo wpisać nr rej pojazdu oraz km początkowe i końcowe dla zaznaczonych zdarzeń. Dodawania pojazdu w tabeli dokonujemy w przypadku gdy jedna tarcza wykorzystywana była przez tego samego kierowcę w kilku pojazdach.

Obszar danych:
Pola w które wpisujemy niepodane podczas skanowania dane takie jak: kierowca, nr rejestracyjny, data, km początkowe i końcowe. W obszarze danych znajduje się jeszcze podsumowanie czasów poszczególnych zdarzeń oraz okno wyjaśnień w którym pojawia się informacja o przekroczeniach w przypadku wykrycia ich na tarczy. Za pomocą klawisza "OŚWIADCZENIE" możemy wydrukować oświadczenie kierowcy w przypadku przekroczeń.

Modyfikacji zdarzeń dokonujemy wybierając odpowiednią funkcję z menu podręcznego.

Dla ułatwienia obsługi ekran edycji posiada własne menu. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpowiednie funkcje są widoczne tyko w tym oknie. Menu umożliwia m.in.: zmiany widoków obszarów tarczy i drogi, ponowną analizę tylko drogi lub całej tarczy, analizę i przechodzenie pomiędzy tarczami kierowców pracujących w zespołach. Mamy również możliwość wydrukowania raportu pojedynczej tarczy.

RAPORTY  

TachoAnalizer jest jedynym na rynku programem wyposażonym w nowoczesny system raportowania i obsługi przekroczeń. Dla komfortu pracy obsługi raporty zostały podzielone na trzy osobne części widoczne w menu głównego okna programu: EWIDENCJA, DOKUMENTACJA, PRZEKROCZENIA.

Raporty PRZEKROCZENIA i EWIDENCJA zostały szczegółowo opisane na stronie dotyczącej RAPORTÓW.

FUNKCJE DODATKOWE  

Program TachoAnalizer jest jedynym na rynku programem który posiada tak dużą ilość funkcji dodatkowych przydatnych w każdej firmie transportowej.

Kontrola, analiza oraz wyszukiwanie tarcz kierowców pracujących w zespołach jest niepodważalnym atutem programu zdecydowanie ułatwiającym pracę obsłudze w przypadku pracy zespołów.

Niezaprzeczalnym plusem funkjonalności programu jest możliwość wykonywania raportów DOKUMENTACJI natychmiast po zainstalowaniu programu, ponieważ nie wymagają one wcześniejszego wprowadzania innych danych niż firmy, kierowcy czy samochodu. Zaświadczenia, oświadczenia, karty oraz wyciągi znajdujące się w menu DOKUMENTACJA są zgodne z odpowiednimi rozporządzeniami prawa RP.

Kalendarz dni świątecznych pozwala na wprowadzanie dodatkowych dni wolnych a następnie na analizę czasu pracy w tych dniach.
Możliwość wypełnienia międzynarodowego zaświadczenia o dniach wolnych dla wybranych kierowców z jednoczesnym zarejestrowaniem w programie tarcz weekendowych stawia TachoAnalizer na pierwszym miejscu wśród tego typu programów. Zaświadczenie o dniach wolnych drukowane jest w pięciu językach z możliwością podania przyczyny: "chorobowe", "urlop/dni wolne" lub "nie kierował samochodem".

W przypadku utraty tarczy przez kierowcę program posiada funkcję tworzenia tarcz z możliwością nanoszenia zapisów na podstawie informacji o czasach jego aktywności. Dzięki raportowi ciągłości tarcz w dowolnym momencie możemy sprawdzić z których dni w danym okresie brakuje tarcz w programie, informacja ta pojawia się również na raportach ewidencji i zestawień czasu pracy aby wskazać obsłudze, że ilości czasu pracy są niepełne.
Podobnie jak w przypadku tarcz niezwykle przydatny staje się raport ewidencji przebiegu pojazdu dzięki któremu system informuje nas o różnicach pomiędzy km końcowymi na jednej tarczy a początkowymi na drugiej tarczy. Daje to możliwość sprawdzenia czy któryś z kierowców umyślnie nie ukrył różnicy kilometrów. Możliwość aktualizacji przez Internet oraz bogata baza aktualnych aktów prawnych zawartych w programie jest kolejną funkcją zasługującą na uznanie.

TachoAnalizer nie posiada podziału na funkcjonalne moduły, dzięki czemu na każdym stanowisku może działać w dowolny sposób zależny od ustawień programu przez administratora. Funkcja administratora dostępna jest podczas logowania się do programu i oprócz zmiany trybu pracy programu (włącza funkcje skanowania raportowania, analizy itp.) umożliwia zmianę pozostałych parametrów pracy.

System automatycznego pobierania aktualizacji ze strony producenta za pośrednictwem internetu stanowi integralną część programu. Wybranie opcji, powoduje automatyczne pobranie i zainstalowanie bieżącej aktualizacji - bez konieczności kontaktu z producentem.
 
   Dalsze informacje...
1. Jak działa TachoAnalizer ?

2. Co wyróżnia TachoAnalizer spośród innych programów ?

3. Wersje programu.

4. Zgodność z prawem.

5. Opis raportów.
  Dystrybutor:
NETPOLSKA :: Dystrybutor Producent
programu:
DPK System :: Producent Programu Patronat
merytoryczny:
Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji Pierwszy Serwis Międzynarodowy
Transportu i Spedycji
2004 - 2008  ©   wszystkie prawa zastrzeżone | NETPOLSKA.com