Opis programu
 
PROMOCJA rabat 50%

50% rabatu na program TachoAnalizer

(dot. licencji na drugie stanowisko)

info:
091 483 70 70, 091 482 32 32


UWAGA masz Pytania

Nasi specjaliści odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w doborze odpowiedniej wersji programu.

info:
091 483 70 70, 091 482 32 32


UWAGA

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń do pobierania danych z tachografu cyfrowego, oprogramowania, map i książek, nawigacji oraz innych nowości w dziedzinie transportu.

Wszystko dostępne w sklepie internetowym
.

SKLEP INTERNETOWY

Sklep internetowy firmy NET POLSKA dla branży transportowej, logistycznej oraz spedycyjnej.
 
   2. Co wyróżnia TachoAnalizer spośród innych programów

PROGRAM:  

» pełna zgodność z prawem UE i Polskim,
» automatyczne pobieranie i instalacja aktualizacji przez internet (bez kontaktu z producentem),
» prosta instalacja, bez konieczności podawania dodatkowych danych, ustawień,
» możliwość dowolnej konfiguracji wszystkich opcji programu łącznie z kolorami stanów pracy,
» praca sieciowa, przez Internet bez konieczności dokupowania dodatkowych modułów,
» zautomatyzowana obsługa umożliwiająca pracę osobie nie posiadającej dostatecznej wiedzy na temat przepisów,
» innowacyjna forma i nowoczesne rozwiązania informatyczne,
» wiele usprawnień wprowadzonych do programu dzięki uwagom klientów,
» proste i jasne licencjonowanie przez sieć, telefon itp. bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych,
» najwyższa jakość,
» oferta dostosowana dla każdego klienta,
» serwis oraz wsparcie techniczne,
» producent - firma z długoletnim doświadczeniem w branży,


Jako jedyny program na rynku, współpracuje z darmowymi
bazami danych: MySQL, MSSQL (MSDE), MS Access
oraz systemami MS Windows i Linux.
WPROWADZANIE DANYCH:  

» najszybsze skanowanie i analiza dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych,
» pobieranie i analiza danych z tarcz tachografów i kart chipowych,
» kontrola i historia zatrudnienia i rejestracji jednocześnie wszystkich pojazdów i kierowców,
» oznaczenia tarcz: zeskanowana, zapisana nie zweryfikowana, zapisana zweryfikowana,
» wyszukiwanie i automatyczna analiza danych kierowców pracujących w zespołach,
» oznaczenia tarcz: praca zespołowa, praca na różnych samochodach,
» zaawansowane filtrowanie tarcz - ostatnio zapisane, skanowane, wszystkie, itd,
» możliwość skanowania tarcz do schowka i późniejsza analiza monitorowana prze program,
» możliwość tworzenia tarczy na podstawie informacji kierowcy w przypadku zniszczenia tarczy,
» możliwość tworzenia grup pojazdów, samochodów i tarcz,
» kalendarz świąt, urlopy, chorobowe i wolne dla kierowców,


EDYCJA I ANALIZA DANYCH:  

» automatyczna zamiana czasu UTC na czas lokalny dla kart chipowych,
» automatyczne rozpoznawanie rozpoczęcia pracy kierowcy,
» automatyczne rozpoznawanie wszystkich typów stanów aktywności kierowcy,
» możliwość zmiany wszystkich typów stanów aktywności kierowcy, rozpoczęcia pracy, pików dogi,
» automatyczna analiza tarcz kierowców pracujących w zespołach,
» jeden ekran danych brak konieczności przechodzenia przez kilka etapów podczas analizy,
» natychmiastowa i automatyczna kontrola norm zgodnie z przepisami,
» automatyczna sygnalizacja zmian zgodnie z Ustawą podczas dokonywania poprawek na tarczy,
» szybka kontrola tarcz podrabianych,
» automatyczna kontrola różnicy kilometrów wpisanych i przeanalizowanych,
» natychmiastowe drukowanie oświadczenia kierowcy z obrazem tarczy i przewinieniem,
» podsumowanie wszystkich czasów aktywności kierowcy,
» natychmiastowe drukowanie raportu pojedynczej tarczy,
» możliwość przypisywania kilku pojazdów dla jednej tarczy,
» okno uwag z informacją o przekroczeniu oraz oznaczenie przekroczeń w tabeli zdarzeń,
» możliwość zmiany widoków, obszarów, powiększeń itp.,
» możliwość wyboru tarczy z zapisem schodkowym, cienkim i standardowym dla różnych prędkości.


RAPORTY:  

» podział raportów na informacyjne, ewidencyjne i kontrolne,
» dwa raporty przekroczeń ogólny i szczegółowy,
» wizualizacja - graficzne przedstawienie czasów aktywności kierowców i pojazdów,
» możliwość wykonywania raportów przekroczeń dla wszystkich lub wybranych kierowców jednocześnie,
» własne menu raportu z szybkim dostępem do edycji danych raportu,
» szybkie przechodzenie pomiędzy raportami przekroczeń bez konieczności ponownego podawania danych,
» możliwość wyboru rodzaju przekroczeń na raporcie szczegółowym,
» możliwość sortowania przekroczeń na raporcie szczegółowym wg typu przekroczenia,
» możliwość wyboru publikacji przekroczeń na raporcie tylko tych które podlegają karą lub wszystkich,
» podział przekroczeń na raporcie szczegółowym na przekroczenia dopuszczalne i niedopuszczalne,
» wyróżnienie na raporcie szczegółowym przekroczeń podlegających karą,
» opisy przekroczeń zgodne z załącznikiem o karach w transporcie drogowym,
» sygnalizacja na raportach czasu pracy braku tarcz w programie,
» kontrola braku tarcz wprowadzonych do programu,
» kontrola ciągłości km dla pojazdów,
» informacja o stopniu wykorzystania pojazdu,
» możliwość drukowania oświadczeń, zestawień ewidencji czy wyciągów kierowców, pracodawców,
» międzynarodowe oświadczenie o dniach wolnych,
» możliwość drukowania raportu pojedynczej tarczy,
» możliwość drukowania oświadczenia kierowcy z wyjaśnieniem do zaistniałych zdarzeń.

Oraz wiele innych niewymienionych powyżej funkcji i możliwości programu.

   3. Wersje programu TachoAnalizer
TachoAnalizer jest programem, który nie posiada budowy modułowej, ponieważ zawiera wszystkie części w jednej całości i bez żadnych dodatkowych elementów może pracować w sieci lokalnej, przez Internet, itp. Nie istnieje podział na stanowisko do skanowania, analizy i raportowania - każde stanowisko wyposażone w program posiada pełną funkcjonalność i możliwości.

TachoAnalizer produkowany jest w wersjach Mini obsługujących różna liczbę samochodów w zależności od posiadanych przez firmę pojazdów oraz w wersji Full bez ograniczenia liczby pojazdów.

Wersje z ograniczeniem ilości obsługiwanych pojazdów to : Mini 1, Mini 2, Mini 3, Mini 4, Mini 5, Mini 6, Mini 7, Mini 8, Mini 9, Mini 10, Mini12, Mini 14, Mini 16, Mini 20, Mini 25 (liczba przy słowie Mini oznacza liczbę pojazdów obsługiwanych przez program).

W dowolnym momencie istnieje możliwość zakupu wersji wyższej np.: z Mini 3 do Mini 4 - cena aktualizacji równa jest różnicy cen obu programów.

Cena każdego dodatkowego stanowiska równa jest połowie ceny pierwszego stanowiska.
   4. Zgodność z prawem
Program TachoAnalizer został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

 • Umową o pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR),
 • "Ustawą o transporcie drogowym" z dnia 6 września 2001 r. wraz z najnowszą nowelizacja z dnia 29 lipca 2005 r.,
 • "Ustawą o czasie pracy kierowców" z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 879., wraz z najnowszą nowelizacja z dnia 29 lipca 2005 r.,
 • Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o systemie tachografów cyfrowych,
 • Dyrektywą 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 11 marca 2002 r., w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego,
 • Rozporządzeniem RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r., w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,
 • Rozporządzeniem RADY (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r., w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
 • Ustawą Kodeks Pracy,
 • Rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki. Dz.U.2002 Nr 230 poz.1929 z późniejszymi zmianami.
 •  
     Dalsze informacje...
  1. Jak działa TachoAnalizer ?

  2. Co wyróżnia TachoAnalizer spośród innych programów ?

  3. Wersje programu.

  4. Zgodność z prawem.

  5. Opis raportów.
    Dystrybutor:
  NETPOLSKA :: Dystrybutor Producent
  programu:
  DPK System :: Producent Programu Patronat
  merytoryczny:
  Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji Pierwszy Serwis Międzynarodowy
  Transportu i Spedycji
  2004 - 2008  ©   wszystkie prawa zastrzeżone | NETPOLSKA.com