Raporty

W programie TachoAnalizer zastosowano najnowszą technikę generowania raportów, dzięki czemu czas od wybrania parametrów raportu do momentu jego wygenerowania jest najniższy spośród wszystkich dostępnych na rynku programów. Nowoczesne rozwiązania systemu raportowania i obsługi przekroczeń oraz podział na trzy osobne części : EWIDENCJA, DOKUMENTACJA, PRZEKROCZENIA daje obsłudze poczucie komfortu podczas pracy z programem.

 
PROMOCJA rabat 50%

50% rabatu na program TachoAnalizer

(dot. licencji na drugie stanowisko)

info:
091 483 70 70, 091 482 32 32


UWAGA masz Pytania

Nasi specjaliści odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w doborze odpowiedniej wersji programu.

info:
091 483 70 70, 091 482 32 32


UWAGA

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń do pobierania danych z tachografu cyfrowego, oprogramowania, map i książek, nawigacji oraz innych nowości w dziedzinie transportu.

Wszystko dostępne w sklepie internetowym
.

SKLEP INTERNETOWY

Sklep internetowy firmy NET POLSKA dla branży transportowej, logistycznej oraz spedycyjnej.
 
   PRZEKROCZENIA
Najmocniejszą stroną programu TachoAnalizer jest system raportowania przekroczeń norm czasu aktywności kierowcy, który jest ściśle związany
z załącznikiem o karach Ustawy o transporcie drogowym (z najnowszą nowelizacją ustawy z 29 lipca 2005r.). Zastosowane rozwiązanie nie pozostawia żadnych wątpliwości co do przekroczeń podlegających karą oraz przekroczeń dopuszczalnych i przekroczeń nie będących podstawą do ukarania. Dodatkową zaletą jest własne menu raportu dzięki czemu naciskając jeden przycisk natychmiast przechodzimy do raportu szczegółowego i dalej na wizualizację bez konieczności zamykania jednego raportu, wyboru następnego i ponownego wyboru jego parametrów jak w innych programach.

Ograniczenie raportów do dwóch oraz możliwość dokonania sprawdzenia przekroczeń jednocześnie wszystkich kierowców jest również nowością na rynku. Aby dokonać kontroli przekroczeń kierowców z menu PRZEKROCZENIA wybieramy w pierwszej kolejności raport OGÓLNY (możemy również wybrać raport szczegółowy) i zaznaczając wszystkich kierowców oraz wybierając okres
(np. miesiąc) generujemy raport. Na raporcie tym zaznaczone są ilości poszczególnych typów przekroczeń dla każdego kierowcy. Ilości te pokazują tylko te wykroczenia, które zgodnie z ustawą podlegają karom. Jeśli np. któryś z kierowców przedłużył czas jazdy do 10 godzin w danej dobie i zrobił to max. 2 razy w tygodniu to nie jest to przekroczenie w świetle przepisów i nie będzie ono widoczne na raporcie. Każde następne przekroczenie tego typu w tygodniu w myśl litery prawa będzie wykroczeniem podlegającym karą i zostanie przedstawione na raporcie.

Naciskając jeden klawisz przechodzimy na raport szczegółowy gdzie widoczne są wszystkie przekroczenia poszczególnych kierowców. Grubszą czcionką dla wyróżnienia podano przekroczenia podlegające karom a przekroczenia dopuszczalne oznaczono kolejno w zależności od ich występowania jako : pierwsze, drugie lub trzecie warunkowe przekroczenie lub skrócenie czasu. w zależności od przekroczenia.

W dowolnym momencie możemy zmienić parametry raportu również naciskając jeden przycisk. Możemy posegregować wykroczenia wg typu lub wybrać tylko te które nas interesują. Nowością którą zafundował nam ustawodawca (w nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005r. - poza zwiększeniem kar) jest m.in. możliwość bezkarnego wydłużenia czasu jazdy bez przerwy i czasu jazdy dobowej o 15 min.. W związku z powyższym w programie mamy możliwość włączenia lub wyłączenia na raporcie tego typy przekroczeń.

Z raportu szczegółowego w podobny sposób możemy przejść na wizualizację czyli graficzną interpretację danych aby zobaczyć jak wyglądały czasy aktywności kierowcy w zadanym okresie.

Zastosowane rozwiązania nie tylko ułatwiają prace z programem, skracają czas i ograniczają ilość niepotrzebnie drukowanych dokumentów ale przede wszystkim raportują przebieg czasu aktywności kierowcy zgodnie z prawem.

   DOKUMENTACJA
Program TachoAnalizer został wzbogacony o możliwość drukowania dodatkowych niezbędnych w każdej firmie dokumentów kierowcy, pojazdu czy pracodawcy.
W głównym oknie programu w menu DOKUMENTACJA znajdują
się następujące dokumenty:

   » zaświadczenie o dniach wolnych,
   » oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia,
   » zaświadczenie zatrudnienia kierowcy,
   » oświadczenie przedsiębiorcy,
   » karta informacyjna kierowcy,
   » ewidencja dokumentacji kierowcy,
   » karta ewidencyjna pojazdów,
   » wyciąg z karty ewidencyjnej pojazdów.

Wszystkie raporty generujemy w podobny sposób wybierając dane kierowcy i uzupełniając odpowiednie pola. W/w nie wymagają dodatkowego omówienia.

   EWIDENCJA
Menu Ewidencja podzielone jest na kilka części, pierwsza dotyczy zatrudnienia kierowców i aktualnego stanu zarejestrowanych pojazdów.
Za pomocą ewidencji kierowców możemy sprawdzić aktualnie okresy zatrudnienia, natomiast za pomocą ewidencji pojazdów widoczne są pojazdy zarejestrowane i niezarejestrowane. Raport ten jest szczególnie przydatny w wersjach programu z ograniczeniem do ilości pojazdów.

Kolejne cztery raporty dotyczą czasu pracy kierowców.
Ewidencję czasu pracy wg Ustawy o czasie pracy tworzymy wybierając kierowcę, okres. U dołu mamy dwie dodatkowe opcje zgodne z Ustawą o czasie pracy kierowców. Na raporcie tym widnieje informacja o czasie pracy kierowcy wg ustawy.

Drugi raport reprezentujący czas pracy w ujęciu ustawy o czasie pracy wywołujemy w podobny sposób. Na zestawieniu widoczne są godziny poprzedzone znakiem +. Są to godziny wspólne należące do obu dób. Dzieje się tak ponieważ ustawa o czasie pracy dopuszcza zachodzenie dób rozliczeniowych na siebie (ART. 8).

Zestawienie czasu pracy kierowców wg dat rzeczywistych drukujemy wybierając kierowcę, okres oraz odpowiednie opcje. Na wydruku widnieją sumy poszczególnych stanów aktywności kierowcy dla każdego dnia z podsumowaniem tygodniowym. Skrót b.d. oznacza brak tarczy w danym dniu. Na końcu znajduje się podsumowanie okresu z wyszczególnieniem pracy w niedziele i święta.

W celu zaprezentowania rozkładu czasu pracy w ujęciu Ustawy o czasie pracy kierowców dodano wizualizację która podobnie jak w przekroczeniach graficznie przedstawia rozkład czasy pracy kierowców.

Ewidencja przebiegu pojazdu to raport na podstawie którego możemy sprawdzić ciągłość wpisywanych na tarczach kilometrów a w przypadku różnicy program zaznacza je ramką. Dodatkowo widoczne są pozostałe dane takie jak daty, ilości km oraz kierowcy. Wizualizacja przebiegu pojazdu jest graficznym odzwierciedleniem czasu jazdy pojazdu na dobę. Stopień wykorzystania pojazdu przedstawia podsumowaniem godzin postoju, jazdy oraz procentowy współczynnik wykorzystania pojazdu.

Ostatnim raportem Ewidencji jest raport ciągłości tarcz który w dowolnym momencie umożliwia nam sprawdzenie brakujących, niewprowadzonych do programu tracz kierowców.

Dzięki nowatorskim możliwościom TachoAnalizer staje się jednocześnie wzorem do naśladowania dla innych
producentów tego typu programów.
 
  Dystrybutor:
NETPOLSKA :: Dystrybutor Producent
programu:
DPK System :: Producent Programu Patronat
merytoryczny:
Pierwszy Serwis Międzynarodowy Transportu i Spedycji Pierwszy Serwis Międzynarodowy
Transportu i Spedycji
2004 - 2005   ©   wszystkie prawa zastrzeżone | NETPOLSKA.com